Jak odzyskać pieniądze za poręczony kredyt?

Jak mogę odzyskać pieniądze za poręczony kredyt?

Niestety, ale jedyną najbardziej trafną odpowiedzią jest – nie poręczaj.

Często osoba, która decyduje się na zostanie żyrantem, nie jest w pełni świadoma konsekwencji swojej decyzji. Najczęściej o poręczenie prosi nas ktoś z rodziny lub znajomi. Wtedy ciężko nam myśleć o dalekosiężnych skutkach, ponieważ chcemy tylko pomóc bliskiej nam osobie. Jednak mimo obietnic sumiennego spłacania rat, często zdarza się, że to na żyranta spływa odpowiedzialność spłat.

Kim jest żyrant?

Żyrant to osoba, która „żyruje” lub poręcza drugiej osobie kredyt, lub pożyczkę. W innych słowach osoba ta podpisując umowę, zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, w przypadku, gdy kredytobiorca straci płynność finansową lub po prostu przestanie płacić (art. 876 § 1 k.c.).

Banki lub instytucje świadczące pożyczki mogą wymagać od kredytobiorcy, aby miał gwaranta swojej pożyczki ze względu na to, że martwi się o umiejętność terminowego spłacania rat. Często jest to wynikiem młodego wieku zainteresowanego lub jego niskich dochodów.

Co wziąć pod uwagę, zanim zgodzę się na poręczenie czyjegoś kredytu?

Poręczanie pożyczki osobom trzecim jest bardzo ryzykowne. Musisz pamiętać, że jeśli pożyczkobiorca w jakiś sposób zacznie zalegać ze spłatami, bank ma prawo zwrócić się do Ciebie po pieniądze, nawet zanim zwróci się do kredytobiorcy. Jeśli z tego powodu sam wpadniesz w kłopoty finansowe, możesz trafić na listę dłużników, czego skutkiem będzie problem wzięcia kredytu przez Ciebie w przyszłości.

Zanim więc zgodzisz się na bycie czyimś gwarantem, zadaj sobie kilka ważnych pytań.

Dlaczego w ogóle potrzebne jest poręczenie? – czy osoba ubiegająca się o kredyt ma niską zdolność kredytową? Może kiedyś miał już problemy ze spłacaniem długów? Czy jest wystarczająco odpowiedzialny, aby brać pożyczkę? Czy pożyczka ta jest brana na ważny cel, czy jest konieczna? Wreszcie, czy będziesz w stanie ją spłacać, gdy kredytobiorca nie da rady.

Jak się zabezpieczyć na każdą okoliczność?

Zanim zgodzisz się na podżyrowanie czyjegoś kredytu, upewnij się, że wszystko masz na piśmie. Najlepiej zwrócić się po poradę do adwokata, który będzie wiedział, na co zwrócić uwagę i co zawrzeć w umowie. Przykładowo, powinieneś w umowie zawrzeć informację o wysokości, za którą jesteś odpowiedzialny. Powinna to być suma główna – bez odsetek i kosztów komorniczych. Ponadto, powinieneś zastrzec termin odpowiedzialności za spłatę, czyli do końca terminowego czasu na uregulowanie długu. Można również zastosować się do innych prawnych rozwiązań jak przeniesienie własności czy zabezpieczenie wekslem. Np. gdy pożyczka została wzięta na poczet kupna samochodu, żyrant może przenieść czasowo prawo własności na siebie. Jeśli dług zostanie spłacony, przeniesienie to traci ważność.

Czy uda mi się odzyskać pieniądze?

Bez wyżej wymienionych zabezpieczeń ciężko jest egzekwować pieniądze od dłużnika. Jedyna opcja, jaka pozostaje to wejście na drogę sądową. Należy jednak liczyć się z jej kosztami, które z początku ponosi żyrant. Jest to tzw. Roszczenie regresowe. Postępowanie to trzeba rozpocząć od poinformowania drogą listowną dłużnika o spłacie kredytu oraz zażądania zwrotu pieniędzy. Gdy żadna akcja nie zostanie podjęta, możemy zgłosić sprawę do sądu cywilnego.

Przedawnienia

Kolejnym bardzo ważnym aspektem są przedawnienia. Zgodnie z art. 118. k.c przedawnieniu ulegają roszczenia regresywne w przypadku osób fizycznych po 10 latach od spłacenia długu przez żyranta, a w przypadku pożyczek związanych z działalnością gospodarczą, po latach 3.