portfolio

PRAWO PRACY

Zagadnienia z dziedziny prawa pracy dotyczą każdego człowieka, który jest zatrudniony lub zatrudnia inne osoby na podstawie umowy o pracę. Odnosi się również do osób, które zostały mianowane (np. sędziowie, nauczyciele akademiccy), powołane (np. kierownicy, dyrektorowie) lub wybrane (np. prezydent). Jego regulacje obejmują też każde zdarzenie, które ma bezpośredni związek z pracą i stosunkami między pracownikami i pracodawcami.

Przepisy, do których należy się odwoływać w przypadku sytuacji związanych z zatrudnieniem, zawarte są w kodeksie pracy. Należy pamiętać jednak, że nie znajdziemy w nim zasad dotyczących relacji zawartych za pośrednictwem umów cywilno-prawnych, takich jak umowa zlecenie lub o dzieło. W przypadku tych umów należy odnosić się do kodeksu cywilnego.

 

Skorzystaj z profesjonalnej porady.

kancelaria-prawna-01

Adres Biura

al. Beliny-Prażowskiego 9/3
31-514 Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 
8:00 – 18:00 

Kontakt

PRACODAWCA

POMOC PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Każdy przedsiębiorca, zakładając swoją firmę, ma przed sobą wizję rozwoju, powiększenia swojej działalności i jej zasięgu. Wiąże się to zwykle z koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób, co nakłada na przedsiębiorcę wiele obowiązków, związanych z opłatami, poprawnym rozliczaniem i zachowaniem dobrych stosunków z pracownikami. Niestety często zdarzają się sytuacje, w których jedna ze sron nagina swoje prawa lub nie wywiązuje się z obowiązków. Wtedy rozwiązania do zaistniałych problemów szukamy w kodeksie pracy. Nasi wykwalifikowani prawnicy doskonale poruszają się między przepisami z zakresu prawa pracy i pomogą Ci między innymi w:

– Zawarciu umowy o pracę
– Rozwiązaniu umowy o pracę
– Wynagrodzeniach
– Urlopach
– Delegacjach
– Egzekwowaniu praw i obowiązków
– Kontroli prawa pracy
– Przygotowanie wniosków, pozwów i reprezentacja

PRACOWNIK

POMOC PRAWNA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Umowa o pracę to najbardziej stabilna i bezpieczna forma zatrudnienia. Wiąże się z nią wiele praw, których nie mogą dochodzić się osoby, zatrudnione na podstawie innych umów. Są to przede wszystkim gwarantowane stawki, płatne urlopy, ubezpieczenia, chorobowe i wiele innych. Niestety czasem ze względu na zdarzenia losowe pracodawca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku i dochodzi do sytuacji, w której potrzebna jest pomoc prawnika. Nasza kadra może pomóc między innymi w:

– Zawarciu umowy o pracę
– Rozwiązaniu stosunku pracy
– Ustaleniu czasu pracy
– Wypłaceniu zaległych wypłat
– Wyliczeniu godzin nadliczbowych
– Odszkodowaniach i zadośćuczynieniach po wypadkach przy pracy
– Praca za granicą

– Zwolnienia grupowe
– Mobbing i równe traktowanie
– Przygotowanie wniosków, pozwów i reprezentacja
– Umowy cywilnoprawne