Joanna Zbierzchowska-Ochałek

Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Kontynuowała naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. 27 kwietnia 2016 r. została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Obecnie w celu uzyskania uprawnień adwokata kościelnego studiuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki współpracy z renomowanymi krakowskimi kancelariami, zaś soft skills dzięki m.in. członkostwu w samorządach uczniowskich, następnie studenckich, a finalnie w samorządzie aplikantów adwokackich.

Posługuje się biegle językiem angielskim (w tym prawniczym). Posiada certyfikat mediatora w sprawach gospodarczych.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Adres Biura

al. Beliny-Prażowskiego 9/3
31-514 Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 
8:00 – 18:00 

Kontakt

Joanna Zbierzchowska-Ochałek

Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Kontynuowała naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. 27 kwietnia 2016 r. została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Obecnie w celu uzyskania uprawnień adwokata kościelnego studiuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki współpracy z renomowanymi krakowskimi kancelariami, zaś soft skills dzięki m.in. członkostwu w samorządach uczniowskich, następnie studenckich, a finalnie w samorządzie aplikantów adwokackich.

Posługuje się biegle językiem angielskim (w tym prawniczym). Posiada certyfikat mediatora w sprawach gospodarczych.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Adres Biura

al. Beliny-Prażowskiego 9/3
31-514 Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 
8:00 – 18:00 

Kontakt